Novice

Povzetek vseh aktualnih informacij v zvezi s Koronavirusom

Povzetek vseh aktualnih informacij v zvezi s Koronavirusom

V dokumentu preberite povzetek vseh aktualnih informacij v zvezi s Koronavirusom.  Zbiramo prostovoljke in prostovoljce, ki bi bili pripravljeni šivati zaščitne maske iz blaga. Na nas se lahko obrnete prek navedenih kontaktnih podatkov spodaj. Preberite več o tem:...

Odredba o spremembi odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju

Odredba o spremembi odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju

1. člen Civilna zaščita Občine Žalec je dne 17. 3. 2020 sprejela Odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine Žalec št. 846-0004/2020. 2. člen Odredba ne velja za sadovnjake, hmeljišča, vinograde, kjer obstaja možnost pozebe in je zato dovoljena...

Obvestilo občanom – dežurna telefonska številka

Obvestilo občanom – dežurna telefonska številka

Štab Civilne zaščite Občine Žalec je za občane Občine Žalec skupaj s Centrom za socialno delo Žalec vzpostavil dežurno telefonsko številko 03 713 12 50 ki je namenjena občanom v stiski in njihovo oskrbo oziroma dostavo nujnih življenjskih potrebščin (hrana, zdravila)....

Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine Žalec

Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine Žalec

Na podlagi 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) poveljnik ŠCZ OŽ izdaja ODREDBO o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine...

Obvestilo glede koronavirusa

Obvestilo glede koronavirusa

Glede na trenutno svetovno dogajanje v zvezi s pojavom novega koronavirusa (SARS-CoV- 2), ki sproža skrbi in vprašanja, smo v Štabu Civilne zaščite Občine Žalec skupaj z Zdravstvenim domom Žalec ter uradnimi podatki s strani NIJZ pripravili kratke informacije o...

Prostofer

Prostofer

OBČINA ŽALECPROJEKT PROSTOFER V OBČINI ŽALEC Z letu 2020 se je tudi Občina Žalec vključila v projekt PROSTOFER, ki je projekt Zavoda Zlata mreža. Prostofer je skovanka iz besed 'prostovoljni' in 'šofer'. Je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost...

Levec 25a, 3301 Petrovče

Levec 25a, 3301 Petrovče

040 132 755