Odredba o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih površinah in prepovedi uporabe otroških igral

18.03.2020

1.

Zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa SARS-Cov-2 se prepoveduje:
– zbiranje na vseh zunanjih športnih površinah na območju Občine Žalec,
– uporaba vseh otroških igral na območju Občine Žalec.

2.

Z globo 41,73 € do 417,29 € se kaznuje posameznik, ki krši določbo 1. točke te odredbe.

3.

Ta odredba začne veljati 18. 3. 2020 ob 10. uri in velja do preklica.

Skip to content