Odredba o spremembi odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju

24.03.2020

1. člen

Civilna zaščita Občine Žalec je dne 17. 3. 2020 sprejela Odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine Žalec št. 846-0004/2020.

2. člen

Odredba ne velja za sadovnjake, hmeljišča, vinograde, kjer obstaja možnost pozebe in je zato dovoljena uporaba naprav in izvajanje aktivnosti (npr. kurjenje) za preprečevanje pozebe (brez vlaganje vloge na pristojno izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje, brez pozitivnega mnenja pristojne gasilske enote, brez dovoljenja pristojne Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, brez organiziranja požarne straže) ter za zatiranje prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove.

3. člen
Sprememba odredbe velja do nadaljnjega.

Skip to content