Prostofer

29.01.2020

OBČINA ŽALEC
PROJEKT PROSTOFER V OBČINI ŽALEC

Z letu 2020 se je tudi Občina Žalec vključila v projekt PROSTOFER, ki je projekt Zavoda Zlata mreža. Prostofer je skovanka iz besed ‘prostovoljni’ in ‘šofer’. Je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. V sodelovanju z Zavodom Zlato mrežo in Zvezo društev upokojencev Žalec in vseh prostovoljcev se bo projekt izvajal tudi v Občini Žalec
Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa to pomeni dodatne stroške, kar je za številne prevelik finančni zalogaj, zato tovrstnih prevozov ne uporabljajo.

Komu je namenjen PROSTOFER?
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.
Kako deluje PROSTOFER?
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8.00h in 18.00h, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8.00h in 16.00h, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

Kdo je lahko PROSTOFER?
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah … To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje.

Kako postati PROSTOFER?
Vozniki, ki želijo postati prostoferji v OBČINI ŽALEC, naj pokličejo:
– g. Bojan Jereb
– telefon: 03 713 64 38
– ali pišejo na e-naslov: glavna.pisarna@zalec.si

Zakaj je PROSTOFER družbeno koristen projekt?
S t. i. prostoferstvom se povečuje udeležba starejših v cestnem prometu in izboljšuje njihova mobilnost. Poleg tega se izboljšuje varnost v cestnem prometu in povečuje socialna vključenost starejših na splošno, obenem pa povečuje cenovna dostopnost prevozov. V zadnjem času postaja projekt prostoferstva tudi ekološki oziroma prijazen do okolja, saj stremimo k temu, da prostoferji uporabljajo električna vozila.
Zakaj bi k projektu PROSTOFER morala pristopiti vsaka občina?
Glede na to, da se dviguje starostna meja in povečuje število starostnikov, postajajo potrebe po skrbi za starejše vse večje. Prostofer je eden od projektov, ki na celovit način rešuje problematiko mobilnosti starejših občanov, zato k projektu v zadnjem času intenzivno pristopajo številne slovenske občine, ki želijo svojim starejšim občanom ponuditi možnost brezplačnih prevozov, ko jih nujno potrebujejo.
Občina Žalec je že zagotovila električno vozilo, sledi še usposabljanje prostoferjev. Vozilo bo opremljeno z nalepko PROSTOFER, ki ga vozi prostovoljni voznik, ki sodeluje v projektu mobilnosti starejših Zlate mreže, preko brezplačne številke 080 10 10. Nalepka je zgolj razpoznavni znak in je informativne narave.

ŽUPAN OBČINE ŽALEC BO VOZILO PREDAL V UPORABO PROSTOFERJEM 24. 1. 2020 ob 10.00 URI NA OBČINI ŽALEC,
V NADALJEVANJU SLEDI IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV, KI GA BO IZVEDEL ZAVOD ZLATA MREŽA

Skip to content